Färgläggningsbilder - Skolbilder.com


bilder - Färgläggningsbilder Skolbilder.com
15350 bilder i 47 kategorier
New:

  Pedagogiska bilder och foton

  På vår webbsida erbjuder vi ett brett urval av sidor med Färgläggningsbilder, teckningar och foton.
  Allt innehåll är klassificerat enligt teman som är vanliga i grundskolan.
  Sidorna med färgläggningsbilder är specialutformade så att de kan användas under hela skolåret.


  Färgläggningsbilder är ett utbrett pedagogiskt hjälpmedel i fostran och undervisning av barn.
  I skolan kan bilderna användas på många sätt:
  – för att visuellt klargöra begrepp som lärs ut i klassrummet
  – för att påminna barnen om överenskommelser eller om uppgifter under lektionen
  – för att hjälpa barnen att uttrycka sig eller handskas med vissa frågor
  – för att ha kul, slappna av eller uppmuntra kreativitet.
  Färgläggningsbilder är ett flexibelt pedagogiskt verktyg och därför kan de bli viktiga hjälpmedel under barnens uppväxt, hemma och i skolan.Copyright skolbilder.com