Copyright – Användarvillkor

 

1. Regler och villkor

Läs dessa villkor noggrant innan du använder vår tjänst.

Definitioner

För ändamålen med dessa villkor:

Erkännande

Dessa är villkoren för användning av denna tjänst. Dessa villkor beskriver rättigheterna och skyldigheterna för alla användare med avseende på användningen av tjänsten.

Din åtkomst till och användning av tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder Tjänsten.

Genom att komma åt eller använda tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av dessa villkor kan du inte komma åt tjänsten.

Din åtkomst till och användning av tjänsten är också villkorad av att du accepterar och följer företagets integritetspolicy. Vår integritetspolicy beskriver våra policyer och procedurer för insamling, användning och avslöjande av din personliga information när du använder applikationen eller webbplatsen och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig. Läs vår integritetspolicy noggrant innan du använder vår tjänst.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av oss.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du erkänner och samtycker vidare till att vi inte ska vara ansvariga eller ansvariga, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakas eller påstås vara orsakad av eller i samband med användning av eller tillit till sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller genom sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyn för alla tredjepartswebbplatser eller tjänster som du besöker.

Uppsägning

Vi kan avsluta eller stänga av din åtkomst omedelbart, utan förvarning eller ansvar, av någon anledning, inklusive utan begränsning om du bryter mot dessa villkor.

Vid uppsägning upphör din rätt att använda Tjänsten.

Ansvarsbegränsning

Oavsett eventuella skador som du kan ådra dig, är hela ditt ansvar enligt någon bestämmelse i dessa Villkor och din exklusiva gottgörelse för allt det föregående begränsad till det belopp som faktiskt betalats av dig genom Tjänsten eller 50 EUR om du inte köpte något via Tjänsten.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag ska vi under inga omständigheter hållas ansvariga för några speciella, tillfälliga, indirekta eller följdskador (inklusive, utan begränsning, skadestånd för förlorad vinst, förlust av data eller annan information, för affärsavbrott, för personskada, förlust av integritet som härrör från eller på något sätt relaterat till användningen eller oförmågan att använda tjänsten, programvara från tredje part och/eller tredje parts hårdvara som används med tjänsten eller på annat sätt i samband med någon bestämmelse i dessa villkor) , även om vi har informerats om möjligheten till sådana skador och även om åtgärden misslyckas med sitt väsentliga syfte.

Friskrivningsklausul "I BEFINTLIGT SKICK" och "SOM TILLGÄNGLIG"

Tjänsten tillhandahålls dig "I BEFINTLIGT SKICK" och "SOM TILLGÄNGLIG" och med alla fel och defekter utan garanti av något slag. I den maximala omfattning som tillåts enligt tillämplig lag, avsäger vi oss uttryckligen, på uppdrag av oss själva och på uppdrag av dess dotterbolag och deras respektive licensgivare och tjänsteleverantörer, alla garantier, uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, med avseende på tjänsten, inklusive eventuella underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel och icke-intrång, och garantier som kan uppstå från en handel, utbyteskurs, användning eller handelspraxis. Utan att begränsa det föregående ger vi inga garantier eller utfästelser, eller gör någon utfästelse att tjänsten kommer att uppfylla dina krav,

Utan att begränsa det föregående ger vi alla utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda: (i) angående driften eller tillgängligheten av Tjänsten, eller informationen, innehållet och material eller produkter som finns däri; (ii) att tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri; (iii) om riktigheten, tillförlitligheten eller valutan för all information eller innehåll som tillhandahålls via Tjänsten; eller (iv) att Tjänsten, servrarna, innehållet eller e-postmeddelanden som skickas av oss är fria från virus, skript, trojanska hästar, maskar, skadlig programvara, tidsinställda bomber eller andra skadliga komponenter.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av vissa typer av garantier eller begränsningar av tillämpliga lagstadgade rättigheter för en konsument, så vissa eller alla av ovanstående undantag och begränsningar kanske inte gäller dig. Men i sådana fall ska undantagen och begränsningarna som anges i detta avsnitt tillämpas i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag.

Tillämplig lag

Belgiens lagar gäller för dessa villkor och din användning av tjänsten. Din användning av applikationen kan också vara föremål för andra lokala, statliga, nationella eller internationella lagar.

Tvistlösning

Om du har en oro eller tvist angående tjänsten, samtycker du till att först lösa tvisten informellt genom att kontakta oss.
Tvister kommer att lösas enligt belgisk lag. Alla parter accepterar att all elektronisk kommunikation dem emellan har den juridiska kraften som skriftliga bevis. Endast domstolarna i Brygge i Belgien är behöriga att lösa alla tvister eller meningsskiljaktigheter.


Följaktligen: 


- vi kan inte hållas ansvariga för eventuella fel eller felaktigheter i webbplatsens data eller systemfel.

- du får använda bilderna på egen risk och förbli ansvarig för att upphovsrättsreglerna följs på bilderna eller annat material.

- du samtycker till att inte hålla oss ansvariga för skador orsakade av användningen av applikationer, webbplatsmaterial och bilder.

- felaktiga uppgifter eller fel i innehållet på webbplatsen ger dig inte rätt till ekonomisk ersättning.

- vi kan inte hållas ansvariga för någon direkt, indirekt, oavsiktlig skada, utebliven vinst eller annan skada på dess användare eller tredje part, orsakad av vårdslöshet eller vårdslöshet vid tillhandahållande, sammanställning, sammanställning och tolkning av information.

- vi är inte ansvariga vid (tillfälliga) webbplatsfel.

- vi kan inte hållas ansvariga för länkar till webbplatser som ägs av tredje part.

- vi förbehåller oss rätten att göra förbättringar och/eller ändringar av webbplatsen när som helst.

Avskiljbarhet

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara omöjlig att verkställa eller ogiltig, kommer denna bestämmelse att modifieras och tolkas för att uppnå målen för en sådan bestämmelse i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag och de återstående bestämmelserna kommer att förbli i full kraft och effekt.

Översättningar 

Dessa villkor kan ha översatts om vi har gjort dem tillgängliga för dig genom vår tjänst.

Du samtycker till att den ursprungliga nederländska texten kommer att ha företräde i händelse av en tvist. (som publicerat på schoolrecords.com/copyright.php)

Ändringar av dessa villkor

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. 

Genom att fortsätta att få tillgång till eller använda vår tjänst efter att dessa ändringar trätt i kraft, samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte samtycker till de nya villkoren, helt eller delvis, vänligen sluta använda webbplatsen och tjänsten.

2. Sekretesspolicy

Denna integritetspolicy förklarar insamlingen och användningen av den information vi samlar in när du besöker vår webbplats ("Tjänsten" eller "Tjänsten"). Denna integritetspolicy beskriver dina integritetsrättigheter och hur du skyddas av integritetslagstiftningen.

Genom att använda vår tjänst samtycker du till insamling och användning av din information i enlighet med denna integritetspolicy. Vänligen använd inte vår tjänst om du inte samtycker till insamling och användning av din information enligt beskrivningen i denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy skapades med hjälp av CookieScripts sekretesspolicygenerator .

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst. Detta kan ske utan föregående meddelande.

Vi kommer att publicera den uppdaterade integritetspolicyn på vår webbplats.

Insamling och användning av dina personuppgifter

Information vi samlar in

När du använder vår tjänst kommer du att bli ombedd att förse oss med personlig information som kommer att användas för att kontakta eller identifiera dig. Vi samlar in följande data:

Användningsdata inkluderar följande:

Hur samlar vi in ​​data?

Vi samlar in och tar emot information från dig på följande sätt:

Din information kommer att bevaras i upp till 5 dag(ar) efter att du har avslutat ditt konto. Dina uppgifter kan komma att sparas längre för rapporterings- eller journalföringsändamål i enlighet med tillämplig lag. Data som inte identifierar dig personligen kan lagras på obestämd tid.

Hur använder vi dina uppgifter?

Vi kan använda dina uppgifter för följande ändamål:

Hur delar vi dina uppgifter?

Vi delar din information, om tillämpligt, i följande situationer:

Dela med tredje part

Varje tredje part som vi delar din information med måste avslöja för vilket syfte de avser att använda din information. De får bara behålla din information under den tid som meddelas när de begär eller tar emot den informationen. Tredjepartstjänsteleverantören får inte ytterligare samla in, sälja eller använda din personliga information förutom när det är nödvändigt för att uppfylla det angivna syftet.

Dina uppgifter kan komma att vidarebefordras till en tredje part bland annat av följande skäl:

Om du väljer att tillhandahålla sådan information under registreringen eller på annat sätt, samtycker du till att vi använder, delar och lagrar den informationen på ett sätt som överensstämmer med denna integritetspolicy.

Din information kan lämnas ut av ytterligare skäl, inklusive:

Småkakor

Cookies är små textfiler som placeras på din dator av webbplatser du besöker. Webbplatser använder cookies för att hjälpa användare att navigera effektivt och utföra vissa funktioner. Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt kan placeras utan ditt tillstånd. Alla andra cookies måste godkännas innan de kan placeras i webbläsaren.


Säkerhet

Säkerheten för dina uppgifter är viktig för oss. Vi använder en rad säkerhetsåtgärder för att förhindra missbruk, förlust eller ändring av den information du har gett oss. Men eftersom vi inte kan garantera säkerheten för den information du tillhandahåller bör du använda vår tjänst på egen risk.

Vi ansvarar inte för driften av webbplatser som drivs av tredje part eller din interaktion med sådana webbplatser. När du lämnar den här webbplatsen uppmuntrar vi dig att granska sekretesspraxiserna för andra webbplatser som du besöker och avgöra om dessa metoder är lämpliga.

Kontakta oss

Om du har några frågor kan du kontakta oss på följande sätt:

Namn: Colorpix

Adress: Oude Molenstraat 13, 8400 Oostende, Belgien

E-post: [email protected]

Webbplats: https://schoolrecords.com


3. Upphovsrätt

Den här webbplatsen är en samling av olika typer av bilder, som var och en har specifika användarvillkor.

Det finns begränsningar för användningen av de flesta bilder. Var försiktig och studera termerna som gäller för varje källa.

Bilder framtagna för denna webbplats.

Dessa bilder är markerade med tillskrivningen:

© edupics.com, © schoolplaten.com eller © colorpix.be.

Användaren är fri att:

- använda innehållet för personliga eller utbildningsändamål.

Under följande villkor:

Innehållet får inte erbjudas på någon annan webbplats.

kommersiell:

Du får inte använda denna bild för kommersiella ändamål.

Inga härledda verk.

Du får inte modifiera, transformera eller bygga vidare på detta arbete.

- Något av ovanstående villkor får endast avvikas med tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

- Ingenting i denna licens kränker eller begränsar upphovsmannens moraliska rättigheter.

Innehåll Skyddat av sofam.be och internationella upphovsrättslagar

Alla individuella illustrationer i applikationen tillhör schoolsheets.com eller partners.

Bilder från andra sajter

Bilder från andra webbplatser klassificeras i följande underkategorier:

2.1 Bilder som används med uttryckligt tillstånd från de ursprungliga webbplatserna.

Många bilder har fått uttryckligt tillstånd för användning på vår webbplats. Upphovsrättsvillkoren för de ursprungliga webbplatserna gäller för dessa bilder. Alla ytterligare frågor angående användningen av dessa bilder bör ställas till respektive ägare av dessa bilder.

2.2 Bilder som används i enlighet med användarvillkoren för den ursprungliga webbplatsen.

2.3 Public Domain-bilder

När det väl har placerats i allmän egendom kan verket fritt reproduceras, distribueras, överföras, användas, modifieras, konstrueras eller på annat sätt utnyttjas av vem som helst för vilket ändamål som helst, kommersiellt eller icke-kommersiellt, och på vilket sätt som helst, inklusive metoder som ännu inte har gjorts. uppfunnits eller tänkts ut.

Komplett text:

http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/

http://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain

2.4 Bilder licensierade under GNU-licens

"GNU Free Documentation License ger användare rätten att kopiera, omdistribuera och modifiera ett verk och kräver att alla kopior och derivat är tillgängliga under samma licens. Kopior kan även säljas kommersiellt, men om de produceras i större kvantiteter (större än 100) då måste originaldokumentet eller källkoden göras tillgänglig för mottagaren av verket..."

Komplett text:

http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License

2.5 Creative Commons-licenser

- Tillskrivning

- Attribution-NoDerivas

- Attribution-NonCommercial-NoDerivas

- Attribution-Ickekommersiell

- Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika

- Erkännande-Dela lika

Komplett text:

http://creativecommons.org/licenses/

2.6 Bilder från illustratörer

Många av bilderna på den här webbplatsen har producerats av externa illustratörer.

Dessa bilder är uttryckligen märkta med tillskrivningen "Används med tillstånd - upphovsrätt av illustratörens namn".

Användaren är fri att:

- använda arbetet för personliga och pedagogiska syften i klassrummet eller i skolan.

Användaren får inte:

- publicera verket på en annan webbplats.

- anpassa arbetet

- dela och/eller distribuera arbetet i någon form (förutom för icke-kommersiellt skolundervisningssyfte)

- använda verket för kommersiella ändamål.

Om annan användning föredras bör illustratören kontaktas


Användarvillkor Pusselgeneratorer 

Pussel som genereras med hjälp av pusselgeneratorerna är föremål för följande villkor:

Du är fri att:

  • dela — kopiera, distribuera och överför verket genom valfritt medium eller filformat
  • redigera verket - remixa, ändra och skapa härledda verk

Under följande villkor:

  • Erkännande – Användaren måste kreditera webbplatsen där verket skapades eller tillhandahålla en länk till webbplatsen. Du får göra det på ett rimligt sätt, men inte på ett sätt som skulle skapa intrycket av att Licensgivaren stöder ditt arbete eller din användning av verket.

  • Ickekommersiellt — Du får inte använda verket för kommersiella ändamål om inte annat överenskommits.

Copyright skolbilder.com