Copyright – Användarvillkor

 

Copyright – Användarvillkor – Skolbilder.com

Användaren av information och tjänster som erbjuds av Skolbilder.com förväntas ha instämt med villkoren i denna användaröverenskommelse.

Skolbilder.com kan inte hållas ansvarig för brister eller felaktigheter i informationen på denna site.
Bruk av bilderna är på egen risk och användaren är själv ansvarig för att kontrollera och beakta villkoren för copyright på bilder och annat material.
Du instämmer med att inte hålla Skolbilder.com ansvarig för skador som möjligen kan uppstå på grund av användning av bilderna och webbplatsen.
Felaktig information eller brister på webbplatsen ger ingen rätt till ekonomisk kompensation.

Skolbilder.com
- är inte ansvarig gentemot användare eller tredje part för möjliga direkta, indirekta, incidentella skador, förlust av vinst eller för
någon annan skada som orsakats av försumlighet eller glömska gällande förskaffande, sammanställning, ihopsättning, skrivande och tolkande av information.
- erbjuder webbplatsen med eftertryck "som den är".
- kan inte hållas ansvarig för (tillfälligt)avbrott eller eventuella systemfel.
- är inte ansvarig för länkar till webbplatser som sköts av tredje part.
- förbehåller sig rätten att när som helst göra förbättringar eller förändringar på siten.

Texter, lay-out, scripts och andra föremål på siten faller under skydd av upphovsrätt och annan lagstiftning gällande intellektuell egendom.
Det är förbjudet att använda denna information för olagliga ändamål eller att spara den elektroniskt.
Att spara information från denna webbplats i en databas är inte tillåtet, med undantag för "caching" av informationen i en webbläsare.

Webbplatsens administratör kan säga upp, blockera eller ta bort konton utan föregående meddelande eller uppsägning.
Skolbilder.com kan i detta fall inte hållas ansvarig för skada som uppstår.

Skolbilder.com förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna användaröverenskommelse när som helst.
Den anpassade användaröverenskommelsen kommer att tillkännages på Skolbilder.com och börjar automatiskt att gälla trettio dagar efter det första tillkännagivandet på hemsidan.

Vid konflikt gäller belgisk lagstiftning.
Partierna godkänner att elektronisk kommunikation dem båda emellan har samma laga kraft som skriftlig bevisning.
Vid konflikt eller tvist är enbart domstolen i Brygge behörig.


Copyright
Denna site är en samling av flera olika sorters bilder, alla med sina egna användarvillkor:

1. Bilder som framtagits enbart för denna site.

På eller under bilden står angivet:
© Schoolplaten.com,
© colorpix.be,
© edupics.com

Det står användaren fritt att:
Använda materialet för personligt eller edukativt bruk

Under följande villkor:
Materialet får inte erbjudas på en annan hemsida.

Icke-kommersiellt :

Användaren får inte använda materialet för kommersiellt avseende.

Inget bearbetat material :

Användaren får inte bearbeta materialet.

-Användaren får ta avstånd från en eller flera av dessa villkor efter tillåtelse i förväg från rättighetsinnehavaren.
-Inget in denna licens tjänar till att göra avkall på författarens moraliska rättigheter eller för att begränsa dessa.
Content Protected by sofam.be and international copyright laws

Målarbilder som sammanställts online faller under copyrightvillkor tillhörande edupics.com.
Alla enskilda bilder i programmet är egendom av edupics.com eller partners.
--------------------------------------

2. Bilder från andra webbplatser

Bilder från andra webbplatser faller under följande underkategorier:

2.1 Bilder som används med uttryckligt tillstånd från de ursprungliga siterna.

För många bilder har erhållits uttryckligt tillstånd för att få använda dem på vår webbplats.
För dessa bilder gäller samma regler för copyright som på den ursprungliga webbplatsen.
Övriga frågor angående bruket av dessa bilder måste ställas till ägarna av dessa bilder.
Den ursprungliga webbplatsen anges oftast på eller under bilden.

2.2 Bilder för vilka användning på vår webbplats överenskommer med användarvillkoren på ursprungssiten. .

2.3 Public Domain Images

"Once placed in the public domain, the Work may be freely reproduced, distributed, transmitted, used, modified, built upon, or otherwise exploited by anyone for any purpose, commercial or non-commercial, and in any way, including by methods that have not yet been invented or conceived."

Fullständig text :
http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain

2.4 Bilder under Gnu Licens

"The GNU Free Documentation License gives users the rights to copy, redistribute and modify a work and requires all copies and derivatives to be available under the same license. Copies may also be sold commercially, but if produced in larger quantities (greater than 100) then the original document or source code must be made available to the work's recipient".


Fullständig engelsk text :
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License

2.5 Creative Commons Licenties

- Attribution
- Attribution-NoDerivs
- Attribution-NonCommercial-NoDerivs
- Attribution-NonCommercial
- Attribution-NonCommercial-ShareAlike
- Attribution-ShareAlike

Mer information på : http://creativecommons.org/licenses/

2.6 Bilder av illustratörer.

På denna webbplats finns en försvarlig mängd illustrationer som kommer direkt från externa illustratörer.
Användaren får:

-använda materialet för personligt eller edukativt bruk i klassrummet eller skolan.

Användaren får inte:

- placera materialet på en annan webbplats
- göra bearbetningar av materialet.
- sprida materialet på vilket sätt som helst (med undantag för icke-kommersiellt edukativt bruk inom skolan)
- använda materialet kommersiellt

Om ni önskar använda materialet annorlunda, bör ni ta kontakt med illustratören.


----------------------------------------------------------
Privacy Policy

If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us.

The privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected and how it is used.

Log Files
Like many other Web sites, our site makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user’s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons
Our site uses cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser.

DoubleClick DART Cookie
.:: Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on our website.
.:: Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to users based on their visit to our site and other sites on the Internet.
.:: Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL - http://www.google.com/privacy_ads.html

Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include ....
Google Adsense
Puntofox Media
Adscale ...

These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on our site send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.

Our site has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. Our site's privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers' respective websites.Content of this site is protected by SOFAMWebsite protected by Copyscape - Plz Respect Copyright.

- There are restrictions on the use of most images. Please be careful, and study the conditions that apply to each resource. -

Copyright skolbilder.com