Tips: lös dina korsord online.
Spara denna sida så att du kan återkomma till korsordet när som helst!

puzzle

Hälsa och missbruk

Vågrätt
0

Konstgjort sötningsmedel

1

Reglerar blodsocker

2

Mått på övervikt

3

Självsvält

4

Puls kopplad till din ålder minus 20

5

Fina blodkärl

6

hjärnans belöning

7

lycka och smärtlindring

8

Viktig för inlärning

9

dämpar ångest

10

centralstimulerande medel

11

substans i cannabis

12

under denna sömn bearbetas intryck

13

motstånd mot antibiotika

14

orsakar droger

Lodrät
    
Copyright skolbilder.com