Tips: lös dina korsord online.
Spara denna sida så att du kan återkomma till korsordet när som helst!

puzzle

Korsord 1800-talet

Vågrätt
0

Andel av ett bolag.

1

Facklig och politisk kamp för att förbättra situationen för arbetare.

2

Förändring av hur åkrar, ängar och betesmarker fördelades mellan gårdar förr i tiden.

3

Kristet samfund som inte är kopplat till statskyrkan.

4

Åsikt, uppfattning i en fråga.

5

Diskussion där deltagarna har olika åsikter.

6

Sammanslutning av de som arbetar på samma arbetsplats eller bransch.

7

Grundlag som beskriver hur landet ska styras.

8

Förändring som på kort tid påverkar hela samhället.

9

Föreningar som bildats av människor som vill förändra.

10

Brännbar bergart.

11

Arbetare vid ett järnvägsbygge.

12

Vill bevara det gamla samhället samt göra få eller små förändringar.

13

Tycker att den enskilda människans frihet är viktigast.

14

Vill ha gemensamt ägande och jämlik fördelning av rikedom och makt.

Lodrät
    
Copyright skolbilder.com