Målarbilder Skola
home link home link home link
home link home link home link
home link home link home link
Målarbilder Skola

Bilder som kan användas i skolanNyckelord:Skola, lärare, elever, rektor, skolbyggnad, lektioner,

'Skola'

Skola

Skola kan syfta på en avgränsad riktning inom en religion eller en vetenskaplig eller estetisk disciplin, se skolbildning. Skola är en institution där elever, eller studerande, under ledning av lärare kan tillägna sig utbildning. Praktiskt taget alla länder har egna skolväsen där den grundläggande utbildningen ofta är omkring nio år, därefter gymnasium och därefter universitet och högskolor.

Utbildning

Utbildning är den, ofta målinriktade, process där någon genom systematisk undervisning och träning utvecklas och skaffar sig kunskaper, bildning och färdigheter. Med Lev Vygotskijs syn innebär all utbildning att individen fostras till förståelse av den kulturella begreppsvärlden. Utbildning bedrivs i en mängd olika former världen över, och allas rätt till utbildning räknas till de mänskliga rättigheterna.På vår webbsida erbjuder vi ett brett urval av sidor med målarbilder, teckningar, foton och pyssel.
Allt innehåll är klassificerat enligt teman som är vanliga i grundskolan.
Sidorna med målarbilder att färglägga är specialutformade så att de kan användas under hela skolåret.Copyright skolbilder.com